De informatie op deze website is gebaseerd op door het Centre of Expertise verzamelde informatie die zo zorgvuldig mogelijk is verwerkt. Als er desondanks toch iets is misgegaan, kunt u contact opnemen met ons. Ondanks alle zorg die we aan de tekst hebben besteed aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.